PARTSCHINS

Usc de preferënza

BÜRGERINNEN PARTSCHINS 2. BÜRGERINNEN PARTSCHINS
Seziuns cumpedades fora 4 sön 4
Candidat Lité por la inćiaria da 2010
Ombolt Aconsiadù
Dać provisors
KRIPP SIGMUND Aconsiadù 108 39
NEUERT GABRIEL -- 42
STRASINSKY CHRISTEL -- 41
SCHÖNWEGER HERBERT -- 37