TRUDEN IM NATURPARK

Ujes de preferënza

ABETE 3. ABETE
Sezions che à bele cumpedà ora la ujes: 2 sun 2
Candidac lità sciche 2010
Ambolt Cunselier
Zifres per ntant
VENTURA RUDI (Scofa) Cunselier 3 45
DALLABONA DANIELE 0 33
MONSORNO MARA 0 30