TRUDEN IM NATURPARK

Ujes de preferënza

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI 1. SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
Sezions che à bele cumpedà ora la ujes: 2 sun 2
Candidac lità sciche 2010
Ambolt Cunselier
Zifres per ntant
LANZINER EDMUND Ambolt 399 24
BONELL OTHMAR Cunselier 4 241
EPP MICHAEL Cunselier 3 178
DALDOSS VENTIR SIBILLE Cunselier 0 115
KALSER STUPPNER JOHANNA Cunselier 2 111
MONTAGNA DANIELA Cunselier 1 107
PERNTER MICHAEL (Wastlköck) Cunselier 0 93
AMPLATZ ANTON Cunselier 3 91
HAAS CHRISTOPH Cunselier 0 91
SALTUARI ROLAND Cunselier 0 80
VESCOLI MICHAEL 76 21
STUPPNER MARTIN 71 45
WEBER JOSEF 1 67
LUDWIG STEFAN 2 59
FISCHNALLER PFITSCHER MARTHA 0 48
UNTERPERTINGER GEORG 1 38
PERNTER MATHIAS 0 31