Lista di chemuns

10 de mei 2015

Chemuns cun plu de 15.000 abitanc
Chemun Tanc che à lità Candidac da ambolt Ujes dla lista Ujes de preferënza Cunsëi de chemun
BULSAN Sezions 80 sun 80
100,0%
Sezions 80 sun 80
100,0%
Sezions 80 sun 80
100,0%
Sezions 80 sun 80
100,0%
Segondo turnus de vela
LEIFERS Sezions 17 sun 17
100,0%
Sezions 17 sun 17
100,0%
Sezions 17 sun 17
100,0%
Sezions 17 sun 17
100,0%
Segondo turnus de vela
MARAN Sezions 28 sun 28
100,0%
Sezions 28 sun 28
100,0%
Sezions 28 sun 28
100,0%
Sezions 28 sun 28
100,0%
Segondo turnus de vela
PERSENON Sezions 22 sun 22
100,0%
Sezions 22 sun 22
100,0%
Sezions 22 sun 22
100,0%
Sezions 22 sun 22
100,0%
Da garat
Chemuns cun manco de 15.000 abitanc
Chemun Tanc che à lità Candidac da ambolt Ujes dla lista Ujes de preferënza Cunsëi de chemun
AHRNTAL Sezions 7 sun 7
100,0%
Sezions 7 sun 7
100,0%
Sezions 7 sun 7
100,0%
Sezions 7 sun 7
100,0%
Da garat
ALDEIN Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
ALGUND Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
ALTREI Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
ANDRIAN Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
AUER Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
BADIA Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
BRAIES Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
BRANZOLL Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
BURGSTALL Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
CIASTEL Sezions 6 sun 6
100,0%
Sezions 6 sun 6
100,0%
Sezions 6 sun 6
100,0%
Sezions 6 sun 6
100,0%
Da garat
CORVARA Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
DEUTSCHNOFEN Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
EPPAN Sezions 10 sun 10
100,0%
Sezions 10 sun 10
100,0%
Sezions 10 sun 10
100,0%
Sezions 10 sun 10
100,0%
Da garat
FELDTHURNS Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
FRANZENSFESTE Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
FREIENFELD Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
FUNES Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
GAIS Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
GARGAZON Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
GLURNS Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
GRAUN TLA VAL VENUESTA Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
GSIES Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
HAFLING Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
JENESIEN Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
KALTERN Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Da garat
KARNEID Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Da garat
KASTELBELL-TSCHARS Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
KIENS Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
KUENS Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
KURTATSCH Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
KURTINIG Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
LA VAL Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
LAAS Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Da garat
LAION Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
LANA Sezions 8 sun 8
100,0%
Sezions 8 sun 8
100,0%
Sezions 8 sun 8
100,0%
Sezions 8 sun 8
100,0%
Da garat
LAUREIN Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
LUJON Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
MALS Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Da garat
MAREO Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
MARGREID A.D.W. Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
MARLING Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
MARTELL Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
MÖLTEN Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
MONTAN Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
MOOS IN PASSEIER Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Da garat
MÜHLBACH Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
MÜHLWALD Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
NALS Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
NATURNS Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
NATZ-SCHABS Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
NEUMARKT Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
NIEDERDORF Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
PARTSCHINS Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
PÈRBIAN Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
PERCHA Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
PFALZEN Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
PFATTEN Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
PFITSCH Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
PLAUS Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
PRAD AM STILFSERJOCH Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
PRËNER Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
PRETTAU Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
PROVEIS Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
RASEN-ANTHOLZ Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
RATSCHINGS Sezions 7 sun 7
100,0%
Sezions 7 sun 7
100,0%
Sezions 7 sun 7
100,0%
Sezions 7 sun 7
100,0%
Da garat
RENON Sezions 8 sun 8
100,0%
Sezions 8 sun 8
100,0%
Sezions 8 sun 8
100,0%
Sezions 8 sun 8
100,0%
Da garat
RIFFIAN Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
RODENEGG Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
S.CRESTINA Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
S.LAURËNZ Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
S.MARTIN DE TOR Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
SALURN Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
SANCIANA Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
SARNTAL Sezions 7 sun 7
100,0%
Sezions 7 sun 7
100,0%
Sezions 7 sun 7
100,0%
Sezions 7 sun 7
100,0%
Da garat
SCHENNA Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
SCHLANDERS Sezions 6 sun 6
100,0%
Sezions 6 sun 6
100,0%
Sezions 6 sun 6
100,0%
Sezions 6 sun 6
100,0%
Da garat
SCHNALS Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
SËLVA Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
SEST Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
ST. MARTIN IN PASSEIER Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
ST. PANKRAZ Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
STERZING Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Sezions 5 sun 5
100,0%
Da garat
STILFS Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
TERENTEN Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
TERLAN Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
TIERS Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
TIROL Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
TLUSES Sezions 6 sun 6
100,0%
Sezions 6 sun 6
100,0%
Sezions 6 sun 6
100,0%
Sezions 6 sun 6
100,0%
Da garat
TOBLACH Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
TRAMIN Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
TRUDEN Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
TSCHERMS Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
TURES TLA VAL MUSTAIR Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
TURESC Sezions 6 sun 6
100,0%
Sezions 6 sun 6
100,0%
Sezions 6 sun 6
100,0%
Sezions 6 sun 6
100,0%
Da garat
U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
ULTEN Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
URTIJËI Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Nia da garat
VAHRN Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
VALDAURA Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
VILLANDERS Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat
VINTL Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Sezions 4 sun 4
100,0%
Da garat
VÖRAN Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Sezions 1 sun 1
100,0%
Da garat
WELSBERG-TAISTEN Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Sezions 3 sun 3
100,0%
Da garat
WELSCHNOFEN Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Sezions 2 sun 2
100,0%
Da garat