URTIJËI

Grafiches dla veles

Candidac da ambolt
Sezions che à bele cumpedà ora la ujes: 4 sun 4
Candidac da ambolt % Scala 0 bis 100
Zifres per ntant
MORODER EWALD (Salman) 67,1% Retangul dl istogram - la larghëza ie n pruporzion ala perzentuela dla ujes giapedes dal candidat ambolt
GOLLER MARTINA 32,9% Retangul dl istogram - la larghëza ie n pruporzion ala perzentuela dla ujes giapedes dal candidat ambolt
Ujes dla lista
Sezions che à bele cumpedà ora la ujes: 4 sun 4
Listes % Scala 0 bis 100
Zifres per ntant
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI 57,9% Retangul dl istogram - la larghëza ie n pruporzion ala perzentuela dla ujes giapedes dala lista
LISTA URTIJEI 35,0% Retangul dl istogram - la larghëza ie n pruporzion ala perzentuela dla ujes giapedes dala lista
DIE FREIHEITLICHEN 7,1% Retangul dl istogram - la larghëza ie n pruporzion ala perzentuela dla ujes giapedes dala lista