LITES 2003
Home

Afluenza al'urnes

Dac provinziei

Dac cumunei y per raion

Dac per partit

Cunsëi provinziel

Analisa dla usc

N cunlaurazion cun:
Ufize Stampa dla Provinzia de Bulsan
 

Home > 

Analisa dla usc

Landesadler Rëi Zivica de Südtirol
Ufize Stampa dla Provinzia de Bulsan

Sön chësta plata ala fin dla cumpedada dles usc de lista, sarale poscibile analisè cun l’aiüt de chertes geografiches la distribuziun sön l raiun dles usc pur vigne partì.

Da savëi! Pur pudëi ciariè la cherta geografica mesun installé sön so computer la JAVA VIRTUAL MACHINE.

Te pos desciariè senza spëises la JAVA VIRTUAL MACHINE da öne de chëstes misciuns: Sun Microsystems - Microsoft

 
»»»     D A T E S   P R I V I S O R E S     «««

»»»     D A T E S   P R I V I S O R E S     «««
HOME Deutsch Italiano Rëi Zivica de Südtirol - Home Page