Contegnü prinzipal


Dac sön les usc

Provinzia complessivamënter
  Senat
seziuns compedades fora 486 sön 486
Ciamena
seziuns compedades fora 486 sön 486
2006 2001 2006 2001
Compëda % Compëda % Compëda % Compëda %
Fontana: Comissariat dl Govern. Dac nia-ofiziai che gnarà ciamò controlà
Zetoles varëntes 277.497 95,4% 268.204 92,6% 310.917 96,7% 300.138 92,8%
Zetoles blances 7.755 2,7% 15.287 5,3% 6.514 2,0% 16.712 5,2%
Zetoles nules, Zetoles che contëgn usc nules 5.388 1,9% 6.181 2,1% 4.119 1,3% 6.489 2,0%
Zetoles che contëgn usc contestades nia assegnades 100 0,0% 0 0,0% 45 0,0% 0 0,0%
Zetoles compedades adöm 290.740   289.672   321.595   323.339  
Afluënza ales urnes 88,1% 85,3% 88,0% 85,3%