Contegnü prinzipal


Dac sön les usc

Provinzia complessivamënter
  Senat
seziuns compedades fora 487 sön 487
Ciamena
seziuns compedades fora 487 sön 487
2008 2006 2008 2006
Compëda % Compëda % Compëda % Compëda %
Fontana: Comissariat dl Govern. Dac nia-ofiziai che gnarà ciamò controlà
Zetoles varëntes 268.565 94,6% 277.497 95,4% 299.300 95,9% 310.917 96,7%
Zetoles blances 8.251 2,9% 7.755 2,7% 6.934 2,2% 6.514 2,0%
Zetoles nules 7.029 2,5% 5.388 1,9% 5.914 1,9% 4.119 1,3%
Zetoles che contëgn usc contestades nia assegnades 60 0,0% 100 0,0% 26 0,0% 45 0,0%
Zetoles compedades adöm 283.905   290.740   312.174   321.595  
Afluënza ales urnes 85,0% 88,1% 84,6% 88,0%