PÈRBIAN

Candidac da ambolt

I resultac di candidac da ambolt aldò dl chemun

Sezions 2 sun 2

Ujes dla lista

Per uni lista la ujes giapedes tl chemun

Sezions 2 sun 2

Ujes de preferënza

La ujes per duc i candidac aldò dl chemun

Sezions 2 sun 2

Tanc che à lità

Tanc che à lità dala 11 danmesdì, dala 5 domesdì y dala 10 da sëira

Cunsëi de chemun nuef

L ambolt nuef y coche l cunsëi de chemun nuef ie metù adum

Grafiches dla veles

I resultac dla vela da udëi te na grafica