PÈRBIAN

Tanc che à lità

Litadëures cun rejon de lité: 1.251
  2010 2005
La 11 danmesdì La 5 domesdì La 10 da sëira La 11 danmesdì La 5 domesdì La 10 da sëira
Ëi Ëiles Ndut
Zifres per ntant
Sezions 2 sun 2 2 sun 2 2 sun 2 2 sun 2 2 sun 2 2 sun 2
Litadëures che à lità 242 661 537 527 1.064 276 709 1.039
% 19,3% 52,8% 85,1% 23,0% 59,0% 86,5%