Lista di chemuns

Segondo turnus

Resultac dl segondo turnus
Chemun Tanc che à lità Candidac da ambolt Mandac Cunsëi de chemun
Zifres per ntant
» LEIFERS Sezions 17 sun 17 Sezions 17 sun 17 Da garat Da garat
» MARAN Sezions 28 sun 28 Sezions 28 sun 28 Da garat Da garat
» PERSENON Sezions 22 sun 22 Sezions 22 sun 22 Da garat Da garat

16 de mei 2010

Sudtirol
Tanc che à lita te Sudtirol Ambolc litei

Tanc che à lità te duc i chemuns de Sudtirol dala 11 danmesdì, dala 5 domesdì y dala 10 da sëira

Lista de duc i ambolc litei ti chemuns de Sudtirol

Chemuns cun plu de 15.000 abitanc
Chemun Tanc che à lità Candidac da ambolt Ujes dla lista Ujes de preferënza Cunsëi de chemun
Zifres per ntant
» BULSAN Sezions 80 sun 80 Sezions 80 sun 80 Sezions 80 sun 80 Sezions 80 sun 80 Da garat
» LEIFERS Sezions 17 sun 17 Sezions 17 sun 17 Sezions 17 sun 17 Sezions 17 sun 17 Segondo turnus de vela
» MARAN Sezions 28 sun 28 Sezions 28 sun 28 Sezions 28 sun 28 Sezions 28 sun 28 Segondo turnus de vela
» PERSENON Sezions 22 sun 22 Sezions 22 sun 22 Sezions 22 sun 22 Sezions 22 sun 22 Segondo turnus de vela
Chemuns cun manco de 15.000 abitanc
Chemun Tanc che à lità Candidac da ambolt Ujes dla lista Ujes de preferënza Cunsëi de chemun
Zifres per ntant
» AHRNTAL Sezions 7 sun 7 Sezions 7 sun 7 Sezions 7 sun 7 Sezions 7 sun 7 Da garat
» ALDEIN Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» ALGUND Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» ALTREI Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» ANDRIAN Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» AUER Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» BRANZOLL Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» BURGSTALL Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» BURNECH Sezions 14 sun 14 Sezions 14 sun 14 Sezions 14 sun 14 Sezions 14 sun 14 Da garat
» CIASTEL Sezions 6 sun 6 Sezions 6 sun 6 Sezions 6 sun 6 Sezions 6 sun 6 Da garat
» CORVARA Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» DEUTSCHNOFEN Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» EPPAN A.D.W. Sezions 10 sun 10 Sezions 10 sun 10 Sezions 10 sun 10 Sezions 10 sun 10 Da garat
» FIÉ Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» FRANZENSFESTE Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» FREIENFELD Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» FUNÉS Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» GAIS Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» GARGAZON Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» GLURNS Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» GRAUN IM VINSCHGAU Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» GSIES Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» HAFLING Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» JENESIEN Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» KALTERN A.D.W. Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Da garat
» KARNEID Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Da garat
» KASTELBELL-TSCHARS Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» KIENS Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» KUENS Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» KURTATSCH A.D.W. Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» KURTINIG A.D.W. Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» LA VAL Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» LAAS Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Da garat
» LAION Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» LANA Sezions 8 sun 8 Sezions 8 sun 8 Sezions 8 sun 8 Sezions 8 sun 8 Da garat
» LATSCH Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Da garat
» LAUREIN Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» LE SEXT Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» LUJON Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» MAREO Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» MARGREID A.D.W. Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» MARLING Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» MARTELL Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» MÖLTEN Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» MONTAN Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» MOOS IN PASSEIER Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Da garat
» MÜHLBACH Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» MÜHLWALD Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» NALS Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» NATURNS Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» NATZ-SCHABS Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» NEUMARKT Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» NIEDERDORF Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» PARTSCHINS Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» PÈRBIAN Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» PERCHA Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» PFALZEN Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» PFATTEN Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» PFITSCH Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» PRAD AM STILFSERJOCH Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» PRAGS Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» PRETTAU Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» PROVEIS Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» PRUCA Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» RASEN-ANTHOLZ Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» RATSCHINGS Sezions 7 sun 7 Sezions 7 sun 7 Sezions 7 sun 7 Sezions 7 sun 7 Da garat
» REDANT Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» RIFFIAN Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» RITTEN Sezions 8 sun 8 Sezions 8 sun 8 Sezions 8 sun 8 Sezions 8 sun 8 Da garat
» S.CRESTINA Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» S.LAURËNZ Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» S.MARTIN DE TOR Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» SALURN Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» SANCIANA Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» SAND IN TAUFERS Sezions 6 sun 6 Sezions 6 sun 6 Sezions 6 sun 6 Sezions 6 sun 6 Da garat
» SARNTAL Sezions 7 sun 7 Sezions 7 sun 7 Sezions 7 sun 7 Sezions 7 sun 7 Da garat
» SCHENNA Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» SCHLANDERS Sezions 6 sun 6 Sezions 6 sun 6 Sezions 6 sun 6 Sezions 6 sun 6 Da garat
» SCHLUDERNS Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» SCHNALS Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» SËLVA Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» ST. LEONHARD IN PASSEIER Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» ST. MARTIN IN PASSEIER Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» ST. PANKRAZ Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» STERZING Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Sezions 5 sun 5 Da garat
» STILFS Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» TAUFERS IM MÜNSTERTAL Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» TERENTEN Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» TERLAN Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» TIERS Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» TIROL Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» TISENS Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» TLUSES Sezions 6 sun 6 Sezions 6 sun 6 Sezions 6 sun 6 Sezions 6 sun 6 Da garat
» TOBLACH Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» TRAMIN A.D.W. Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» TRUDEN IM NATURPARK Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» TSCHERMS Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» U.L. FRAU IM WALDE-ST. FELIX Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» ULTEN Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» URTIJËI Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» VAHRN Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» VALDAURA Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» VILLANDERS Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat
» VINTL Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Sezions 4 sun 4 Da garat
» VÖRAN Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Sezions 1 sun 1 Da garat
» WELSBERG-TAISTEN Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Sezions 3 sun 3 Da garat
» WELSCHNOFEN Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Sezions 2 sun 2 Da garat