SAND IN TAUFERS

Grafiches dla veles

Candidac da ambolt
Sezions che à bele cumpedà ora la ujes: 6 sun 6
Candidac da ambolt % Scala 0 bis 100
Zifres per ntant
INNERBICHLER HELMUTH 47,5% Retangul dl istogram - la larghëza ie n pruporzion ala perzentuela dla ujes giapedes dal candidat ambolt
WEGER WALTER 32,8% Retangul dl istogram - la larghëza ie n pruporzion ala perzentuela dla ujes giapedes dal candidat ambolt
MAIRL GUDRUN 19,6% Retangul dl istogram - la larghëza ie n pruporzion ala perzentuela dla ujes giapedes dal candidat ambolt
Ujes dla lista
Sezions che à bele cumpedà ora la ujes: 6 sun 6
Listes % Scala 0 bis 100
Zifres per ntant
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI 71,3% Retangul dl istogram - la larghëza ie n pruporzion ala perzentuela dla ujes giapedes dala lista
TAUFERS 2010 28,7% Retangul dl istogram - la larghëza ie n pruporzion ala perzentuela dla ujes giapedes dala lista